Neurologinen Fysioterapia

Aivoinfarkti  | Aivoverenvuoto  |  Aivovamma  |  Selkäydinvamma  | MS-tauti  |  Parkinsonin tauti  |  Muu tai määrittelemätön neurologinen sairaus tai oire  |

Tuore sairastuminen tai diagnoosi | Vuosia sairastumisesta tai diagnoosista


”Aivot oppivat, mitä niille opetetaan.” Hermosto on muovautuva ja uusia hermoyhteyksiä syntyy iästä riippumatta. Sidekudos, kuten kalvostot uusiutuvat jatkuvasti. Lihasvoimaa voidaan kasvattaa iästä riippumatta. Mielemme rakennetta, ajatusmallejamme ja uskomuksiamme on mahdollista kehittää kuntoutumista tukeviksi. Nämä kuntoutumista mahdollistavat asiat toimivat perusteina Amidan neurologisessa kuntoutuksessa. Otsikon alla näet tyypillistä asiakaskuntaamme ja tekstin alta esimerkkejä terapian rytmityksestä.

Kuntoutamme ihmistä kokonaisuutena päästä varpaisiin, ylä- ja alaraajoja, kehoa ja mieltä. Huomioimme halvausoireiden lisäksi myös muut aivoverenkiertohäiriön oireet. Pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa ymmärtämään, mitä pystyn jo tekemään ja mihin suuntaan kuntoutumista viedään. Maailmassa on paljon esimerkkejä, miten aivoverenkiertohäiriön jälkeen kuntoutuminen voi edetä vaikka sairastuminen olisi ollut vaikea tai vaikka sairastumisesta olisi kulunut jo aikaa. Niitä esimerkkejä on myös meidän asiakaskunnassamme.

Erikoisosaamistamme ovat myös määrittelemättömien neurologisten oireiden kuntoutus. Aina oireille ei ole tai löydy elimellisesti todettavaa syytä. Tällöin kokonaisvaltaisesta kehon ja mielen yhteyttä ymmärtävästä kuntoutuksesta voi olla apua.

Terapia voi rytmittyä esimerkiksi:

Intensiivijakso 5x/vko
Toimintakyvyn edistäminen 1-2x/vko.
Kuntoutumisen tukeminen 1x/2vkoa.
Täsmähoito tai uusia virikkeitä 1x/kk.

Lisäksi neurologista kuntoutusta voidaan tukea myös Amidan muilla palveluilla asiakkaan tarpeesta riippuen. 

HINNASTO:
45 MIN: 50€
60 MIN: 65€
90 MIN: 85€

KOTIKÄYNTI +5€ + matka-aika
ALLASTERAPIA + 50%
Huomioimme hinnastossa pitkät terapiajaksot