Fysioterapia

Olemme edistyksellinen, kokonaisvaltaista kuntoutusta ja fysioterapiaa tarjoava yritys. Erikoisosaamistamme ovat:

Kokonaisvaltaisen lähestymistapamme, työkokemuksemme sekä laajan kouluttautumisemme myötä monet asiakasryhmät voivat hyötyä palveluistamme, myös silloin kuin muut lähestymistavat tai toimenpiteet eivät ole auttaneet.

ESIMERKKEJÄ ASIAKASRYHMISTÄMME:

  • Kiputilat (Akuutti ja krooninen, fibromyalgia, migreeni)

  • Pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinvaivat

  • Stressi ja stressiperäiset oireet

  • Masennus, uupumus, ahdistus, jännittyneisyys

  • Määrittämättömät sairaudet tai oirekuvat

  • Aivoinfarkti, aivoverenvuoto, aivovamma

  • Ikääntyneet

  • Muu leikkauksien tai sairauksien aiheuttamat toimintakyvyn heikkoudet

Amidan kuntoutuksessa punainen lanka ja yhdistävä tekijä on hyvään arkeen tähtäävä kuntoutus. Tavoitteenamme on lisätä asiakkaan pystyvyyttä elää itselle mieluista elämää.

Lähestymme kaikkea kuntoutusta kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä, kehon ja mielen vuorovaikutus huomioiden ja sitä hyödyntäen. Me Amidalla puhumme pitkittyneistä oireista kroonisten ja pysyvien sijaan, sillä kehoa ja mieltä yhdistävällä kuntoutuksella muutos toimintakykyyn on mahdollinen!

Keinoja voivat olla fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn lisääntyminen, kehotietoisuuden lisääntyminen, uusien toimintamallien löytyminen, uskomusten muuttaminen tai vaikka huomiotta jääneiden voimavarojen löytyminen. Tuemme kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa lähestytään ihmistä kehon ja mielen kokonaisuutena. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu hyvin esimerkiksi kiputilojen, stressiperäisten oireiden, masennuksen ja uupumisen kuntoutukseen sekä “epämääräisissä oireissa” ja jos kuntoutuminen ei ole muilla menetelmillä edistynyt.

Neurologinen fysioterapia

”Aivot oppivat, mitä niille opetetaan.” Hermosto on muovautuva ja uusia hermoyhteyksiä syntyy iästä riippumatta. Sidekudos, kuten kalvostot uusiutuvat jatkuvasti. Lihasvoimaa voidaan kasvattaa iästä riippumatta. Mielemme rakennetta, ajatusmallejamme ja uskomuksiamme on mahdollista kehittää kuntoutumista tukeviksi. Nämä kuntoutumista mahdollistavat asiat toimivat perusteina Amidan neurologisessa kuntoutuksessa. Asiakasryhmiämme ovat...

Heikentyneen toimintakyvyn fysioterapia

Kehomme ja mielemme käy läpi hienon muutosketjun vauvasta vanhuuteen. Muutokset ovat väistämättömiä ja joskus toimintakykyä saattavat heikentää myös sairaudet. Toimintakykyyn ja arjessa pärjäämiseen voidaan vaikuttaa ja sopeutumista elämän tuomiin muutoksiin voidaan tukea Amidan kuntoutuksella.

BBAT

Basic Body Awareness Terapia

Basic Body Awareness Terapia (BBAT) on näyttöön perustuva fysioterapeuttinen lähestymistapa, joka huomioi yksilöllisesti asiakkaan voimavarat ja tavoitteet. BBAT-menetelmä sisältää keho- ja liiketietoisuusharjoituksia sekä liikkeen laadun huomiointia. Asiakasryhmiä, joille terapiamenetelmä on ollut käytössä, ovat esimerkiksi syömishäiriöt, masennus, kipu, trauma sekä
stressinhallinta.

AJANVARAUS JA YHTEYDENOTTO

Voit varata aikasi ja pyytä lisätietoja palveluistamme klikkaamalla:

 

vERKKOKAUPPA

Lahjakortit ja palvelujen maksu etukäteen kätevästi verkkokaupastamme!