Kuntoutus Amida

Toimintakykyä - Läsnäoloa - Mahdollisuuksia

Sairastuminen, onnettomuus tai muu toimintakykyä heikentävä asia pysäyttää aina peruskysymysten äärelle. Kuinka saada arki toimimaan uudella tavalla? Miten suhtautua uuteen tilanteeseen? Minkälaista uutta sisältöä saan elämääni luotua ja miten elää hyvää, elämänmakuista elämää uuden elämäntilanteen puitteissa?

Tasapainoinen elämä vaatii niin kehon kuin mielen terveyden huomioimista ja siksi me Amidalla lähestymme kaikkea kuntoutusta psykofyysisesti, kokonaisvaltaisesti. Näemme potentiaalin kuntoutumisessasi ja lähdemme aina liikkeelle siitä, että kuntoutus kannattaa aina – ja hyvä arki sekä elämänlaatu ovat suunta, jonne tuemme Sinua kuntoutusalan edistyksellisinä ammattilaisina!  Kuntoutus Amida on sinua varten, kun haluat että sinut huomioidaan kokonaisvaltaisesti, tarinaasi kuunnellaan ja olet valmis astumaan muutokseen.

Tiivistämme kuntoutuspalveluidemme vision kolmeen käsitteeseen: Toimintakykyä, Läsnäoloa ja Mahdollisuuksia. Mitä ne meille merkitsevät?

Mustikka

Toimintakykyä

Toimintakyky on laaja käsite, mikä kattaa niin fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Me Amidalla haluamme tukea ihmisen toimintakykyä näillä kaikilla osa-alueilla, jotta ihminen voi elää tasapainoista ja hyvää arkea - vaikka elämäntilanne olisi muuttunut radikaalistikin.

Lähdemme liikkeelle siitä, minkälaiseksi asiakas kokee hyvän arjen ja elämän, ja lähdemme kulkemaan yhdessä näitä tavoitteita kohden. Käyttämämme menetelmät ovat monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia, suhteutettuja tarkasti siihen, miten ne tukevat kuntoutumistasi ja palvelevat elämää.

Ja oli kyse fyysisestä tai mielen toimintakyvystä, johon apua kaivataan, on tärkeä huomioida kumpikin osa-alue kuntoutuksessa ja valjastaa fyysis-psyykkisen lähestymistavan moniulotteiset sekä laaja-alaiset mahdollisuudet käyttöön.

boot-1620452_1920.jpg

Läsnäoloa

Läsnäololla ja mielellä on valtava voima tukea mitä tahansa elämässä, ja niin myös kuntoutuksessa. Haluamme tukea ihmistä huomioimaan hyvän elämässään ja vahvistuvan sitä kautta saadakseen pystyvyydentunnetta elämän virtaan.

Lisäksi, ihmisen ollessa psyykkis-fyysinen kokonaisuus, hänen sairastuessaan vaikutukset ilmenevät väistämättä sekä kehollisesti että mielessä. Painopiste voi vaihdella ja joskus esim. liiallinen psyykkinen kuormitus voi ilmetä kehollisesti ilman elimellisesti todettavaa syytä. Läsnäololla on valtavan suuri merkitys tasapainon löytymisessä sekä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Jotta läsnäolon voima löytyisi omassa elämässämme, on monesti tärkeää kohdata ihmisiä, jotka aidosti kuuntelevat, kohtaavat sinut avoimesti ja näkevät sinut kokonaisuutena - ovat läsnä. Tämä on meille Amidalla sydäntä lähellä - olemme läsnä juuri Sinua varten!

nature-3294681_1920.jpg

Mahdollisuuksia

Mahdollisuudet merkitsevät meille monia asioita, mutta lähdetään kahdesta liikkeelle. Ensimmäisenä mahdollisuus kuntoutua, lisätä toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hermosto on muovautuva, kudokset uusiutuvat jatkuvasti sekä voimaa ja notkeutta voidaan kehittää iästä riippumatta. Myös mielemme rakennetta – esimerkiksi ajatusmallejamme – voidaan kehittää tavoitteitamme ja hyvinvointiamme tukevaksi. On tärkeä olla tietoinen ja läsnä, siinä mitä keholle ja mielelle opetamme, sillä ne kyllä oppivat mitä niille opettaa.

Toisena mahdollisuudet kuntoutumisen työkaluissa ja menetelmissä. Terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista, ja haluammekin Amidalla hyödyntää avoimin mielin, monipuolisesti eri menetelmiä - ja pysyä ajan hermolla uusista menetelmistä mm. kouluttautumisen kautta - jotta saamme kuntoutumisen kaikki mahdollisuudet käyttöön.


 


 

Kuntoutuspalvelut

"Kuntoutus kannattaa aina" on mottomme Kuntoutus Amidalla. Vaikka elämäntilanne olisi muuttunut suurestikin, on elimistön - ja aivojen - jatkuvan uusiutumisen ja muovautuvuuden myötä aina mahdollista parantaa toimintakykyä, löytää keinoja mielekkääseen arkeen - ja elää hyvää elämää. Kehon ja mielen ollessa yhteydessä toisiinsa, tuo psykofyysinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa laaja-alaiset mahdollisuudet kuntoutumiseen. Kuljemme Sinun rinnallasi! 

Kuntoutuspalveluitamme ovat:

Neurologinen fysioterapia  |  Psykofyysinen fysioterapia  |  heikentyneen toimintakyvyn fysioterapia  |  Basic body awareness terapia


 

Kuntoutusryhmät

Olemme muodostamassa palveluvalikoimaamme Basic Body Awareness Terapiaryhmiä sekä mm. kuntoryhmiä ikääntyneille. Tulet löytämään tiedot ryhmistä klikkaamalla alla olevaa painiketta!


 

Tietopankki kotiharjoitteluun

Alamme koostaa tietopankkia tekstien ja videoiden muodssa omaharjoittelusi ja hyvinvointisi tueksi. Löydät sieltä myös tarkempia tietoja palveluista, joita voit hyödyntää kuntoutuksesi tukena.