Tietoa akupunktiohoidosta

Akupunktion taustaa

Akupunktion juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä yli 2000 vuoden takaa. Kiinalainen lääketiede muodostaa eheän kokonaisuuden ihmisestä ja ympäristöstä, jossa elämme, ja nämä kokonaisvaltaiset teoriat ovat kehittyneet vuosituhansien saatossa aina nykypäivään saakka. Länsimaissa akupunktiota on hyödynnetty lähinnä kivunlievityksessä, mutta me Amidalla hyödynnämme akupunktion kaikkia mahdollisuuksia ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Mitä akupunktiossa tapahtuu?

Lyhyesti kuvailtuna ja yksinkertaistetusti akupunktio perustuu kehon eri kohtien stimulointiin/vaikuttamiseen neulalla, lämmöllä (moksibustio), painamalla, kuppaamalla tai esimerkiksi salvalla. Tietyt kohdat kehossa on havaittu erityisen hyviksi ja yleispäteviksi kaikille ihmiselle vaikuttaa kehoon ja mieleen. Näitä kohtia voidaan kutsua akupunktiopisteiksi. On myös huomattu, että kehossa on yleispäteviä liikeratoja ja toiminnallisia linkittymiä, minkä myötä akupunktiopisteiden voidaan nähdä muodostavan liikeratojen ja toiminnallisten linkittymien verkoston, joita kutsutaan akupunktiokanaviksi. 
Neulotettaessa jokin akupunktiopiste asiakkaan saadessa siitä akupunktiotuntemuksen, kohdistuu vaikutus paikallisesti siihen kohtaa sekä liikeratojen ja toiminnallisten linkittymien myötä myös muualle kehoon. Hyödynnettäessä hoidossa useampaa eri tai samoilta akupunktiokanavilta, voi vaikutukset kohdistua laajoillekin alueille kudostasolla että myös sisäelintasolle ja mieltä tasapainottavasti. Tieteellisiä perusteita akupunktion vaikutusmekanismeille on löydetty laajalti, joista esimerkkeinä vaikutukset kehon adesoniini-tasoihin sekä hermostolliset vaikutukset. 

Hoitokerta käytännössä

Ensimmäinen hoitokerta alkaa tilanteesi kartoittamisella, jonka perusteella valitaan hoidon toteutus. Akupunktiohoidossa neulan pistäminen tapahtuu kivuttomasti, tai on verrattavissa hyttysen pistoon pistettävän alueen/yksillöllisestä herkkyydestä riippuen. Tämän jälkeen etsitään akupunktiotuntemus, ja neulojen annetaan olla tavanomaisesti noin 20-30 minuuttia. Ensimmäisellä hoitokerralla aikaa varataan 60 minuuttia. Jatkokäynneillä aikaa voi kulua vähemmän.

Mitä akupunktiolla voidaan hoitaa?

Amidalla hyödynnämme akupunktion kaikkia mahdollisuuksia ihmisen toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi: sen avulla on hoidettu tuloksekkaasti mm. seuraavia oireita.

 • Päänsärky, migreeni
 • Ruoansulatusvaivat
 • Erilaiset kehon kiputilat
 • Erilaiset liikerajoitteet
 • Turvotusta, nestekierron häiriöitä
 • Stressi, uupumus, hermoston tasapainottaminen
 • Naisten- ja miesten vaivoja, kuten kuukautis- ja endometrioosikipuja, tihentynyttä virtsaamisen tarvetta
 • Äitiyden tukena: maidon tuotanto, raskaudesta, synnytyksestä ja imetyksestä vahvistuminen
 • Useita erilaisia epämääräisiä ja määrittämättömiä oireita

LISÄKSI AKUPUNKTION AVULLA VOI

 • Yleisvahvistaa
 • Lisätä elinvoimaa
 • Tukea terveyttä ennaltaehkäisevästi
 • Tukena kuntoutumista myös osana fysioterapiaa

Sen lisäksi, että oireet saavat helpotusta, voidaan vaikuttaa merkittävästi myös taustalla olevaan syyhyn!

Kuka hoitaa?

Akupunktiovastaanottoa pitää Amidalla fysioterapeutti-perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeutti Antero Uimonen, joka on käynyt 3,5-vuotiset perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opinnot, sekä fysiatrian ylilääkärin kolmen viikonlopun koulutuksen aiheesta. Hän on hyödyntää akupunktiota myös fysioterapeutin työssään laajalti.
” Perinteisen kiinalaisen lääketieteen sekä fysioterapeutin koulutusteni – ja oman henkilökohtaisen kiinnostukseni sekä opiskelun – myötä voin sanoa lähestyväni akupunktiota perinteisen kiinalaisen lääketieteen lähestymistavasta, jota koululääketieteellinen taustani ja ymmärrykseni tukee. Pidän tärkeänä avointa katsontakantaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. On aina yhtä innostavaa huomata yhtymäkohtia perinteisen kiinalaisen lääketieteen teorioiden ja vaikkapa uusien lääketieteellisten löytöjen kanssa! On hämmästyttävää nähdä, kuinka akupunktiosta voi olla merkittävää apua erilaisten vaivojen hoidossa joko yksistään että tukihoitona”

HINNASTO:
1 KERTA: 55€

SARJAKORTIT:
3 KERTAA: 160€
5 KERTAA: 260€
10 KERTAA: 500€