Heikentyneen toimintakyvyn Fysioterapia

Normaalit ikääntymisen muutokset | Sairauksien heikentämä toimintakyky | Leikkausten jälkeinen kuntoutus | Määrittämättömät sairaudet


Kehomme ja mielemme käy läpi hienon muutosketjun vauvasta vanhuuteen. Muutokset ovat väistämättömiä ja joskus toimintakykyä saattavat heikentää myös sairaudet. Toimintakykyyn ja arjessa pärjäämiseen voidaan vaikuttaa ja sopeutumista elämän tuomiin muutoksiin voidaan tukea Amidan kuntoutuksella.

Amidan kokonaisvaltainen asiakkaan huomioiminen, voimavarakeskeisyys ja monipuolinen työ- ja koulutustausta mahdollistavat monisyistenkin toimintakyvyn haasteiden kuntoutuksen. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia fysioterapian menetelmiä asiakkaasta riippuen, hänen tarpeidensa mukaisesti. Nämä voivat olla esimerkiksi kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia, liikkeen laatua ja rytmiä tutkivat harjoitteet, sekä normaalia terveyttä lisäävää arkiliikuntaa. Toisaalta kuntoutuksessa voi korostua tilanteen mukaan myös lihasvoiman, liikkuvuuden, tasapainon ja hahmottamisen lisääntyminen. 

Kuntoutusta voidaan tukea myös muilla palveluilla asiakkaan tarpeesta riippuen.   

HINNASTO:
45 MIN: 50€
60 MIN: 65€
90 MIN: 85€

KOTIKÄYNTI +5€ + matka-aika
ALLASTERAPIA + 50%
Huomioimme hinnastossa pitkät terapiajaksot