Fysioterapia

Olemme edistyksellinen, kokonaisvaltaista kuntoutusta ja fysioterapiaa tarjoava yritys. Erikoisosaamistamme ovat:

 • Psykofyysinen fysioterapia

 • Neurologinen fysioterapia

 • Heikentyneen toimintakyvyn fysioterapia

Kokonaisvaltaisen lähestymistapamme, työkokemuksemme sekä laajan kouluttautumisemme myötä monet asiakasryhmät voivat hyötyä palveluistamme, myös silloin kuin muut lähestymistavat tai toimenpiteet eivät ole auttaneet.

ESIMERKKEJÄ ASIAKASRYHMISTÄMME:

 • Stressi ja ahdistuneisuusoireistot
 • Jännittyneisyys
 • Akuutti ja pitkittynyt kipu
 • Pitkittyneet ja laaja-alaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat
 • Määrittämättömät sairaudet tai oirekuvat
 • Aivoinfarkti
 • Aivoverenvuoto
 • Aivovamma
 • Ikääntyminen
 • Muu leikkauksien tai sairauksien aiheuttamat toimintakyvyn heikkoudet

Amidan kuntoutuksessa punainen lanka ja yhdistävä tekijä on hyvään arkeen tähtäävä kuntoutus. Tavoitteenamme on lisätä asiakkaan pystyvyyden tunnetta elää itselle mieluista elämää. Me Amidalla puhumme pitkittyneistä oireista kroonisten ja pysyvien sijaan, sillä kehoa ja mieltä yhdistävällä kuntoutuksella muutos toimintakykyyn on mahdollinen!

Keinoja voivat olla fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn lisääntyminen, kehotietoisuuden lisääntyminen, uusien toimintamallien löytyminen, uskomusten muuttaminen tai vaikka huomiotta jääneiden voimavarojen löytyminen. Tuemme kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 

man-2628706_1920.jpg

Neurologinen fysioterapia

”Aivot oppivat, mitä niille opetetaan.” Hermosto on muovautuva ja uusia hermoyhteyksiä syntyy iästä riippumatta. Sidekudos, kuten kalvostot uusiutuvat jatkuvasti. Lihasvoimaa voidaan kasvattaa iästä riippumatta. Mielemme rakennetta, ajatusmallejamme ja uskomuksiamme on mahdollista kehittää kuntoutumista tukeviksi. Nämä kuntoutumista mahdollistavat asiat toimivat perusteina Amidan neurologisessa kuntoutuksessa. Otsikon alla näet tyypillistä asiakaskuntaamme...

bare-1985858_1920.jpg

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa lähestytään ihmistä kehon ja mielen kokonaisuutena. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu hyvin esimerkiksi yllä olevien sairausryhmien kohdalla ja on erinomainen lähestymistapa kaikkeen kuntoutukseen, esimerkiksi jos kuntoutuminen ei ole muilla menetelmillä edistynyt.

Psykofyysisessä fysioterapiassa opit tunnistamaan...

elderly-woman-1036773_1920.jpg

Heikentyneen toimintakyvyn fysioterapia

Kehomme ja mielemme käy läpi hienon muutosketjun vauvasta vanhuuteen. Muutokset ovat väistämättömiä ja joskus toimintakykyä saattavat heikentää myös sairaudet. Toimintakykyyn ja arjessa pärjäämiseen voidaan vaikuttaa ja sopeutumista elämän tuomiin muutoksiin voidaan tukea Amidan kuntoutuksella.

Amidan kokonaisvaltainen asiakkaan huomioiminen, voimavarakeskeisyys ja monipuolinen työ- ja koulutustausta mahdollistavat monisyistenkin toimintakyvyn haasteiden kuntoutuksen...

Voit varata aikasi ja pyytä lisätietoja palveluistamme klikkaamalla: