BASIC BODY AWARENESS TERAPIA

BBAT-yksilöohjaus

Basic Body Awareness Terapia (BBAT) on näyttöön perustuva fysioterapeuttinen lähestymistapa, joka huomioi yksilöllisesti asiakkaan voimavarat ja tavoitteet. BBAT-menetelmä sisältää keho- ja liiketietoisuusharjoituksia sekä liikkeen laadun huomiointia. Asiakasryhmiä, joilla terapiamenetelmä on ollut käytössä, ovat esimerkiksi:

  • syömishäiriöt
  • masennus
  • kipu
  • trauma
  • stressinhallinta
  • ahdistuneisuus- ja paniikkioireistot

Fyysiset ja psyykkiset kuormitukset, sekä niiden vaikutukset, näkyvät meidän liikkumisessa ja toimintakyvyssä, ja näistä ollaan kiinnostuneita BBAT menetelmässä. Tapaamisella työskennellään arjessa esiintyvien liikkeiden ja kehon luonnollisten liikemallien parissa: esimerkiksi ihmetellään, miten ollaan lattialla selinmakuulla, miten istutaan, seisotaan ja niin edelleen. Menetelmässä käytetään myös ääniharjoituksia ja pehmytkudoskäsittelyjä.

BBAT menetelmää toteutetaan niin yksilöohjauksena kuin BBAT-ryhminä. Aluksi BBAT on Amidalla tarjolla yksilöohjauksena, mutta tulevaisuudessa tullaan muodostamaan myös BBAT ryhmiä.

Tapaamiskerta käytännössä

BBAT-ohjauksen ensimmäisellä kerralla tehdään BAS-kyselymittaus, jossa selvitellään millaiset asiat askarruttavat mieltä ja kehoa, missä sinulla on kipuja ja mitkä arkiset tekemiset tuottavat sinulle hyvää mieltä. Ihmetellään ja etsitään omia voimavaroja, motivaatiotasoa ja tavoitteita. BARS-mittaukseen kuuluu 12 liikettä aloittaen lattialla, istuen ja seisten. Havainnoidaan yhdessä tasapainoa, hengitystä ja läsnäoloa eri alkuasennoissa ja liikkeissä. Etsitään itselle parasta liikettä yksinkertaisten arkisten liikkeiden joukosta. Aikaa menee 90 min. Voit jo ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen lähteä jatkamaan näkymätöntä liikettä, olemista lattialla itsenäisesti kotona ja tutustumaan omaan kehoosi. Seuraavilla tapaamiskerroilla alamme hellittämään ja ihmettelemään yksinkertaisia liikkeitä eri alkuasennoissa, joita voit jatkaa arjessa ja sitä kautta tulla aina vaan enemmän tietoiseksi siitä ,miten toimit arkisissa askareissa. Matka itseesi voi alkaa!

Tule paikalle omana itsenäsi, joustavat ja lämpimät vaatteet ylläsi.

BBATia ohjaa Amidalla fysioterapeutti Päivi Ahonen, joka on kouluttautunut BBAT-opettaja Kirsti Niskalan johdolla. BBATin lisäksi hän on kouluttautunut psykofyysisen fysioterapian alueella laajalti, ja omaa pitkän työkokemuksen.

Asiakkaan palautetta:

”Pidän Päivin rauhallisuudesta ja tavasta ohjata ja olla läsnä. Hänestä välittyy tunne, että hän on kokenut itse nämä asiat, eikä vain ”opeta”.

Hinnasto
90 min: 85€